Działalność każdego lekarza oparta jest na wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu, zdobywanych przez wiele lat.

 

- Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie okulistyki klinicznej, zdobyte w Klinice Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz podczas wielu staży i szkoleń zagranicznych.

- Jestem autorem lub współautorem 15 prac naukowych oraz 19 wystąpień na kongresach okulistycznych polskich i zagranicznych.

- W roku 2009 zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny z okulistyki, uzyskując tytuł specjalisty chorób oczu.

- W roku 2006 obroniłam pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, pod tytułem: „Ocena niezborności indukowanej chirurgicznie po fakoemulsyfikacji zaćmy z zastosowaniem różnych cięć operacyjnych” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

- W latach 2009-2012 - kontynuowałam pracę w oddziale okulistycznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr.1 im.N.Barlickiego w Łodzi na stanowisku Starszego Asystenta.

- W latach 2002-2008 - pracowałam w oddziale okulistycznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr.1 im.N.Barlickiego w Łodzi, odbywając staż specjalizacyjny z okulistyki

- 2005 – 2006 – prowadziłam zajęcia z okulistyki ze studentami Anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi.

- 2003 – 2005 – miałam pod opieką studentów zagranicznych odbywających staż z okulistyki w ramach wymiany międzynarodowej z IFMSA (International Federation of Medical Students' Association)

- 1999 – 2001 - miałam Indywidualny Tok Studiów (poszerzony program nauczania o wybraną dziedzinę, którą w moi przypadku była okulistyka) w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Łodzi.

 

Szczególne zainteresowania zawodowe:

- herpetyczne choroby narządu wzroku

- choroby rogówki, w tym infekcje grzybicze i pierwotniakowe

- infekcje Chlamydia trachomatis

- rzadkie, trudne choroby oczu