Poniżej podana jest lista publikacji naukowych mojego autorstwa (i współautorstwa):

 

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Niezborność indukowana chirurgicznie po bimanualnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie oraz po standardowej fakoemulsyfikacji zaćmy, Klinika Oczna,2010, 4-6, 115-119

 • Wilczyński Michał , Wilczyńska Olena, Metoda wektorowa astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie (SIA) – omówienie z przykładami, Kontaktologia i Optyka Okulistyczna, 2010, 3, 41-44.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Ewolucja cięcia operacyjnego w chirurgii zaćmy. Okulistyka, 2009, 4, 62-67.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Metody obliczania niezborności indukowanej chirurgicznie, Klinika Oczna, 2009, 7-9, 249-252.

 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Synder Aleksandra, Incidence and functional outcome of phacoemulsification complicated by posterior capsular rupture. Klinika Oczna, 2009, 1, 26-29.

 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Analysis of causes of intraocular lens explantation in the material of Department of Ophthalmology, Medical University of Łódź. Klin Oczna, 2009, 1, 21-25.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Bilińska Ewa, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Surgically induced astigmatism after phacoemulsification through different incisions, Pol J Environ Studies, 2008 , 17, 1A, 190-196.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Omulecka Maria, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, The role of early uncorrected visual acuity in evaluation of visual outcomes after modern cataract surgery. Pol J Environ Studies, 2006, 15 (3b), 49-53.

 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Evaluation of results of the intraocular lens implantation to the ciliary sulcus during phacoemulsification complicated by posterior capsular rupture. Pol J Environ Studies, 2006, 15 (3b), 98-101.

 • Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Wilczyńska Olena, Wyniki łączonych zabiegów fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej oraz witrektomii przez pars plana w leczeniu współistniejącej zaćmy oraz zaawansowanej proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej. Okulistyka, 2006, 1, 58-62.

 • Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Wyniki operacji zaćmy metodą bimanualnej fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej przez mikrocięcie. Klinika Oczna, 2006, 108 (1-3), 20-23

 • Latecka-Krajewska Beata, Wilczyński Michał, Grymin Hanna, Wilczyńska Olena, Synder Aleksandra, Omulecki Wojciech, Ocena powikłań śródoperacyjnych i wczesnych powikłań pooperacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy-badanie 1000 przypadków, Okulistyka, 2004, 3 (II), 11-14.

 • Wilczyńska Olena, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech, Niezborność – objawy, diagnostyka oraz możliwości korekcji, Magazyn Lekarza Rodzinnego, 2004, 9 (8), 4-9.

 • Wilczyńska Olena, Broniarczyk–Loba Anna: Porażenia nerwów gałkoruchowych w przebiegu cukrzycy. Diabetologia Polska, 2003, 10, 343-345

 • Wilczyński Michał, Wilczyńska Olena, Omulecki Wojciech, Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – patogeneza oraz współczesne możliwości diagnostyki i leczenia, Magazyn Medyczny – Okulistyka I, 2003 (2), 103, 3-1