Poniżej podana jest lista wystąpień i prezentacji prac naukowych mojego autorstwa (i współautorstwa):

 

 • Wilczyńska O., Olejniczak W., Omulecki W., Obustronne krwiopochodne grzybicze zapalenie wewnątrzgałkowe – opis przypadku. V Łódzkie Forum Okulistyczne, Łódź, 9-10 maja 2008.

 • Wilczyńska O., Wilczyński M., Bilińska E., Synder A., Omulecki W.: Niezborność indukowana chirurgicznie po fakoemulsyfikacji zaćmy z zastosowaniem różnych cięć operacyjnych. VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 5-7 października 2006

 • Wilczyński M., Wilczyńska O., Omulecki W.: Analiza przyczyn eksplantacji soczewek wewnątrzgałkowych w materiale Kliniki Chorób Oczu U.M. w Łodzi, VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 5-7 października 2006

 • Wilczynska O., Wilczynski M., Bilinska E., Synder A., Omulecki W.: Surgically induced astigmatism after small incision and microincision phacoemulsification. XXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Londyn, Wielka Brytania, 07-13 wrzesień 2006

 • Wilczynski M., Wilczynska O., Synder A., Omulecki W.: Incidence and functional outcomes of phacoemulsification complicated by posterior capsular rupture. XXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Londyn, Wielka Brytania, 07-13 wrzesień 2006

 • Wilczyńska O., Wilczyński M., Omulecka M., Synder A., Omulecki W.: Pomiary nieskorygowanej ostrości wzroku we wczesnym okresie pooperacyjnym w ocenie wyników czynnościowych współczesnej chirurgii zaćmy. VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii PTO i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO, Lublin, 01-03 czerwiec 2006

 • Wilczyński M., Wilczyńska O., Synder A., Omulecki W.: Ocena wyników wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej do bruzdy ciała rzęskowego podczas fakoemulsyfikacji powikłanej śródoperacyjnym pęknięciem tylnej torby soczewki. VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii PTO i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO, Lublin, 01-03 czerwiec 2006

 • Wilczyńska O., Wilczyński M., Omulecka M., Synder A., Omulecki W.: Is early uncorrected visual acuity an appropriate method of evaluating visual outcome after modern cataract surgery? XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lizbona, Portugalia, 10-14 wrzesień 2005

 • Wilczyński M., Omulecki W., Wilczynska O.: Results of combined phacoemulsification, intraocular lens implantation and pars plana vitrectomy for coexisting cataract and severe proliferative diabetic retinopathy. XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lizbona, Portugalia, 10-14 wrzesień 2005

 • Latecka-Krajewska B., Wilczyński M., Grymin H., Wilczyńska O., Synder A., Omulecki W.: Ocena powikłań śródoperacyjnych i wczesnych powikłań pooperacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy - badanie 1000 przypadków. Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 15 październik 2004

 • Latecka-Krajewska B., Wilczyński M., Grymin H., Wilczyńska O., Synder A., Omulecki W.: Ocena powikłań śródoperacyjnych i wczesnych powikłań pooperacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy - badanie 1000 przypadków. VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 10-11 wrzesień 2004

 • Grymin H., Wilczyński M., Latecka-Krajewska B., Wilczyńska O., Synder A., Omulecki W.: Ocena wczesnych wyników czynnościowych zabiegów fakoemulsyfikacji zaćmy - badanie 1000 przypadków. VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 10-11 wrzesień 2004

 • Synder A., Omulecki W., Wilczyńska O.: Wyniki operacji zaćmy metodą bimanualnej fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej przez mikrocięcie. VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 10-11 wrzesień 2004

 • Pałenga-Pydyn D., Synder A., Drobniewski I., Wilczyńska O., Omulecki W.: Ocena soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof jedno- i trzyczęściowych w materiale własnym. VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 10-11 wrzesień 2004

 • Khudyakova Olena: Diagnostyka wtrętowego zapalenia spojówek u dorosłych. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy w Łodzi, Łódź, 11-12 maja 2001

 • Khudyakova Olena: Chlamydia trachomatis jako czynnik etiologiczny w zapaleniu spojówek. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi, Łódź, 2000.

 • Khudyakova Olena.: Chlamydia trachomatis jako czynnik etiologiczny w zapaleniu spojówek. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy we Wrocławiu, Wrocław, 13-14 październik 2000.