Brałam udział w następujących okulistycznych konferencjach naukowych:

 

- 2011 - XXIX Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Wiedeń, Austria

- 2011 - spotkania a naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2010 - VI Łódzkie Forum Okulistyczne

- 2010 - XXVIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Paryż, Francja

- 2010 - spotkania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2009 - spotkania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2008 - V Łódzkie Forum Okulistyczne, Łódź

- 2008 - XXVI Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Berlin, Niemcy

- 2008 - spotkania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2008 - Konferencja “Nowoczesna Chirurgia Zaćmy” w Łodzi

- 2007 - spotkania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2006 - VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii PTO i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących PTO, Lublin

- 2006 - XXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Londyn, Wielka Brytania

- 2006 - VII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź

- 2006 - spotkania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2005 - XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Lizbona, Portugalia

- 2005 - Konferencja “Nowoczesna Chirurgia Zaćmy” w Łodzi

- 2005 - Sympozjum naukowe “Nowe trendy w rekonstrukcji przedniego odcinka”, Warszawa

- 2005 - spotkania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2004 - XLI Ogólnopolski Zjazd PTO - Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej, Gdańsk.

- 2004 - VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, Warszawa

- 2004 - spotkania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2003 - spotkania naukowe Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

- 2002 - Łódzkie Forum Okulistyczne

- 2001 - XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy w Łodzi

- 2001 - XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi

- 2000 - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy we Wrocławiu